PSVA

PIL & Stangodden VA

Kontaktinformasjon

Epost: post@psva.no

Post:   PIL & Stangodden SA, Elvikveien 190, 3967 Stathelle

Bank:  2601.33.43666 

24 timers vakttelefon til ØPD:

35 96 72 20

Full stopp – hva gjør jeg?
Les videre HER

 

Styre og daglig ledelse

- Torstein Grøstad (daglig leder)
    togros1904@gmail.com

- Laila Ulve (sekretær)
     laila.ulve@sf-nett.no

- Jørn Elvik (teknisk ansvarlig)
    joelvi@online.no

- Britt Laila Skinnes
     BrittLailaSkinnes@gmail.com
- Jarle Storås (informasjon)
     jarle@storaas.no

- Lise Røisi (regnskap)
    liroeis@online.no
Administrative oppgaver ivaretas av styret med ansvarsområder som angitt.

Eierskifte eller ny kontaktperson

Ved overdragelse av hytta/eiendommen til ny eier plikter selgende medlem å melde endringen til PSVA (per epost) uten ugrunnet opphold, med navn, epost adresse, postadresse og mobiltelefon til den nye eieren. Det samme gjelder dersom eieren ønsker at en annen person skal være kontaktperson for medlemmet, eller at kontaktpersonen endrer adresser eller telefon.

Årsavgifter (inkl mva)

PSVA's årsavgifter for drift og vedlikehold av fellesanlegget ble fastsatt per 01.01.18 til kr 2.700 per år for vann og avløp, kr 2.025 for utvendig vannpost til vegg og kr 1.500 for ubebygde tomter/ ikke tilkoblet.
For ubebygde tomter er årsavgiften kr 2.700 fra det tidspunkt grunnmur påbegynnes. Endring av status for bebygde tomter reguleres fra det kvartalet endringen gjennomføres.

I tillegg kommer obligatorisk, årlig service på egen kvernpumpe kr 1.250 for hytter som har kvernpumpe, som ØPD fakturerer direkte til hytteeier.

Kommunale avgifter kommer i tillegg. Jf Bamble kommunes nettside.

Serviceavtale - Drift og vedlikehold

SERVICEAVTALE MED ØPD AS

Etter ØPD's konkurs har styre i PSVA per 20.03.17 videreført serviceavtalen og garantier med det nye selskapet ØPD AS på like vilkår med tidligere avtaler. 

Styret i PSVA har inngått avtale om service på vann og avløpsanlegget med ØPD.

Mer informasjon om avtalen og hvordan du skal forholde deg dersom det oppstår behov for assistanse finner du her.

Vedtekter

Oppdaterte vedtekter finner du i linken Vedtekter 2018

 

Full stopp - hva gjør jeg?

Dersom vannet uteblir eller kloakken går tett – hva gjør jeg? Styret i PSVA Drift har inngått avtale om service på vann og avløpsanlegget med ØPD AS. Anlegget omfatter medlemshyttene i området Stangodden, Elvik, Prisgrunn, Ivarsand, Lønnungen, Halvorsodden og Øsa.

Les mer om hvem du kan kontakte og hvilket økonomisk ansvar som gjelder HER

ÅRSMØTER

Årsmøte 2018

Årsmøte er avholdt lørdag 05.05.2018 kl. 13.00 på Lasse's

Referat er lagt ut på medlemssiden.

Medlemmer i PSVA

Klikk her for oversikt over medlemsnumre for alle medlemmene i PSVA.

Klikk her for å se oversiktskartet i større format.

Driftsinstruks og vakttelefon for VA-anlegget

Klikk her for en enkel driftsinstruks som beskriver de viktigste tingene du må passe på for at VA-anlegget skal fungere som forutsatt.

Dersom det oppstår et driftsproblem som krever umiddelbar aksjon, kontakt 24 timers vakttelefon i ØPD: 35967220

Merk: Kostnader for utrykking og utbedring av feil på egen stikkledning og hyttepumpe samt kostnader som skyldes bruk av anlegget i strid med driftsinstruksen som angitt ovenfor, belastes hytteeier direkte.  

Spørsmål om installasjon på egen eiendom: Ring innenfor ordinær arbeidstid til Rune Dorholt, mobil 40554405.

Pass på hva som kastes i doen

Se video om VA-utbyggingen

KLIKK HER for å se videoen som vår samarbeidspartner ØPD har laget om VA-prosjektet i regi av PSVA.

 

 

 
 
 

PSVA

Samvirkeforetaket PIL & Stangodden SA (PSVA), org.nr 997 634 861, eier og drifter et helårs vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i området Prisgrunn, Ivarsand, Ausa, Halvorsodden, Stangodden og Elvikområdet i Bamble kommune.

Trykkavløp

VA-anlegget er basert på trykkavløp som er en særlig egnet løsning i sårbare hytteområder hvor man ønsker minst mulig naturinngrep. Trykkavløp forutsetter kvernpumpe/hyttestasjon i hver enkelt hytte. Vedlagte brosjyre fra ABS gir en kort innføring i trykkavløp.

Brosjyre ABS (ØPD's leverandør av hyttestasjoner)

Ikke lett å se at det her går VA-ledning til 25  hytter ut i sjøen

Trykkavløp-flere-bilder

Slik blir du medlem

Hytteeiere i PSVAs område kan søke om medlemskap i PSVA ved å sende søknadskjema til PSVA.
Nye medlemmer må betale anleggsbidrag kr 195.000 + mva = kr 243.750, samt egenkapitalinnskudd kr 6.000, tilsammen kr 249.750. Dette gir rett til fremføring av vann og avløp frem til 5 m fra hyttevegg.
Tilleggspakke for kr 45.000 + mva = kr 56.250 kan bestilles hos ØPD på grunnlag av serviceavtale som PSVA har med ØPD.

Tilleggspakken omfatter ledninger frem til hyttevegg, inkl kvernpumpekum m/pumpe ferdig montert, eller selvfall avløp der dette er hensiktsmessig, etter PSVAs bestemmelse.

Kontakt dagligleder på post@psva.no dersom dersom du ønsker mer informasjon.

Søknadskjema finner du her.

 

Tilkobling for eksisterende medlemmer

Medlemmer som ikke er tilkoblet avløp, men som ønsker tilkobling, må bestille tilleggspakke på kr 45.000 + mva = kr 56.250 hos ØPD på grunnlag av serviceavtale som PSVA har med ØPD.
Tilleggspakken omfatter ledninger frem til hyttevegg, inkl kvernpumpekum med kvernpumpe ferdig montert, eller selvfall avløp der dette er hensiktsmessig, etter PSVAs bestemmelse.
Hytteeier er selv ansvarlig for bestilling av tilleggspakke hos ØPD, samt oppfølging av og betaling for tilleggspakken.

© 2018   Created by Roy Grønli.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår